Miejsce treningu: Wydział Prawa i Administracji UG, ul. Jana Bażyńskiego 6.