Narodowa Reprezentacja Akademicka

Do 8.11.2020 można ubiegać się o dołączenie do narodowej reprezentacji akadmickiej!
Czym jest NRA?
Jest to projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców mający na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Składa się na niego dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych (realizowany będzie w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego)!!
Warunki udziału:
Studenci z odpowiednimi osiągnięciami sportowymi (zawodnicy szkolenia olimpijskiego, medaliści igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata) lub studenci z niepełnosprawnościami (w tym osoby niedosłyszące).
Wniosek i kryteria wyboru:
Przy ustalaniu dofinansowania decyduje przynależność studenta-sportowca do jednej z grup zawodników dyscyplin sportowych objętych programem letnich lub zimowych Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych
.
Wnioski w imieniu uczelni składać będzie Tomasz Aftanski
(do niego prosimy się zgłaszać!) -> tomasz.aftanski@ug.edu.pl DO 8.11.2020‼️
Po więcej szczegółów zapraszamy na https://sportowieczindeksem.pl/nabor/