A. W biurze AZS Uniwersytet Gdański - ul. Wita Stwosza 58 pokój 106.

A. Zdjęcie legitymacyjne, wypełniony wniosek o wydanie legitymacji ISIC-AZS oraz odliczoną kwotę w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia

A. W roku akademickim 2017/2018 w województwie pomorskim obowiązują trzy stawki w zależności od wysokości ubezpieczenia. Za wariant podstawowy - 55 zł, średni - 85 zł , najwyższy 425 zł. Uwaga! Wyżej wymienione stawki obowiązują do końca 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie warianty droższe o 10 zł!

A. Tak. Uczestnicząc w zajęciach sekcji AZS Uniwersytet Gdański studenci są zwolnieni z WF. Wyjątek to sekcje - szachy, brydż, sekcja tańca towarzyskiego.

A. W zajęciach sekcji sportowych AZS Uniwersytet Gdański mogą uczestniczyć - studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych), pracownicy i doktoranci. Podstawowe warunki to akceptacja trenera danej sekcji i ważna legitymacja ISIC-AZS.

A. W Akademickich Mistrzostwach Polski uczestniczyć mogą studenci (do 28 roku życia), doktoranci i etatowi pracownicy Uczelni (bez względu na wiek).